درباره همه چیز

1234...2124[ مجموع 116 مطلب ]
دوستت دارم

دوستت دارم

« دوستت دارم »و اینجهانی ترین شعری ست که گفته ام شاعرنیستم اگراین را که برای تو نوشته امدهان به دهانمیان بوسه های عاشقانه نچرخد منیره حسینی
باور نمی کنم

باور نمی کنم

باورنمی کنمخوشبختی امبه مرز نرسیده گلوله خورده است منیره حسینی
برای خودم و خودت

برای خودم و خودت

برای خودم و خودت و خودشو خودتان و خود آنها, گرفتن همچین عکسی و آرزو میکنم
منطقی ترین تعریف عشق

منطقی ترین تعریف عشق

منطقی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌــــﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ "ﻋﺸــــﻖ " ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ :" ﻋﺸــــﻖ " ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ " ﻗــــﺪﺭﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪﻧﺎﺑﻮﺩﺗــــﺎﻥ ﮐﻨﺪﻭ ﺩﺭﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ " ﺍﻋﺘﻤــــﺎﺩ " ﺭﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﺗــــﺎﻥﻧﮑﻨﺪ ...!!
جاده ها را خواهم بست

جاده ها را خواهم بست

قســــم میخـــورم کهاین بار اگــــــر پیــــدایت کنـــــم ،همه ی جــــــاده های دنیـــــــا را خواهــــم بســــت !!... (فرانک نظارتی زاده)
1234...2124[ مجموع 116 مطلب ]

آخرین مطالب درباره مراکز تفریحی