خدمات ویزا
تور

درباره بانک دی

10 / 10 از 1 کاربر
مرجع : بازدید : 2391
درباره همه چیز » اقتصاد » درباره بانک » ﺳﻪشنبه 8 مهر 1393 در 57 : 15
مقدمه براى تسهيل در انجام امور بانكى مشتريان بانك‌ها و همچنين كاهش حجم مراجعات مشتريان به شعب بانك كارشناسان فنى و بانكى شركت خدمات انفورماتيك عمليات مورد نياز براى پياده سازى و استقرار يك سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي بر مبناى سيستم متمركز بانكى را تحليل و مورد بحث و بررسى قرار دادند و با استفاده از سيستم مذكور مشتريان بانك كه داراى حساب متمركز هستند مى‌توانند برخى از عمليات بانكى خو ...
درباره بانک دی

درباره بانک دی

مقدمه

براى تسهيل در انجام امور بانكى مشتريان بانك‌ها و همچنين كاهش حجم مراجعات مشتريان به شعب بانك كارشناسان فنى و بانكى شركت خدمات انفورماتيك عمليات مورد نياز براى پياده سازى و استقرار يك سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي بر مبناى سيستم متمركز بانكى را تحليل و مورد بحث و بررسى قرار دادند و با استفاده از سيستم مذكور مشتريان بانك كه داراى حساب متمركز هستند مى‌توانند برخى از عمليات بانكى خود را بدون مراجعه به شعبه و از طريق اتصال به شبكه اينترنت انجام دهند.1-مشخصات عمومى

سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي، در محيط WEB توسعه يافته و استفاده از آن با اتصال به شبكه اينترنت انجام مى‌شود و به همين دليل استفاده از آن از هر نقطه‌اى مقدور مى‌باشد. رفع محدوديت مكانى از كاربر، جزو مزاياى عمده اين سيستم به حساب مى‌آيد. محيط آن فارسى بوده و از سهولت بالايى در اجرا برخوردار است. اين سيستم بر مبناى سيستم متمركز بنا گذارده شده و استفاده از آن صرفاً براى مشتريان سيستم متمركز بانكى امكان پذير است.2-عضويت

مشترى در هنگام درخواست عضويت با استفاده از كامپيوتر شخصى خود (منزل يا محل كار) و اتصال به شبكه اينترانت كه ويژه ثبت درخواست عضويت در نظر گرفته شده وارد سايت سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي مى‌گردد، سپس شماره حساب، شماره مشترى و شماره شناسايى اوليه (كه در نهايت بخشى از شناسه (User ID ) شخص خواهد بود) و همچنين شعبه مورد نظر براى دريافت رمز عبور را در فرم درخواست عضويت وارد مى‌نمايد.
درصورت معتبر بودن اطلاعات داده شده سيستم در خواست وى را ثبت مى‌نمايد سپس كليه درخواست‌ها مورد بررسى قرارگرفته و براى هر يك شناسه(User ID) و رمز عبور (Password) توليد شده و اطلاعات توليد شده در سيستم ثبت مى‌شود.
پس از آن مشتري بايد با در دست داشتن اصل شناسنامه، گواهينامه و يا گذرنامه براي احراز هويت به شعبه انتخابي خود مراجعه نمايد.3-انواع مشترى

سيستم متمركز مورد استفاده در بانك داراى مشتريان حقيقى / حقوقى / مشترك و ... مى‌باشد.
در سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي به كاربران مشتريان حقيقي، اجازه انجام تمام سرويس‌ها داده شده است ولى از ساير كاربران (مشتريان حقوقي) اجازه نقل و انتقال وجه و همچنين اصلاح نام حساب سلب شده است. بنابراين كاربر مشترى حقوقى، فقط خدماتى از قبيل ديدن موجودي، اخذ صورتحساب و سرويس‌هاى عمومى را استفاده خواهد كرد. ضمناً اين كاربران هنگام اخذ رمز عبور از شعبه، بايستى معرفى‌نامه معتبر از طرف شركت يا ساير شركا ارائه نمايند. همچنين اين افراد هنگام درخواست عضويت بايستى به جاى شماره شناسنامه، شماره ثبت شركت و به جاى تاريخ تولد، تاريخ ثبت شركت را مشخص كنند.4-عمليات اصلى

4-1-خلاصه حساب
4-2-موجودي حساب
4-3-انتقال وجه
4-4-صورتحساب
4-5-کنترل صحت تراکنش انتقال
4-6-تعيين مبلغ چك
4-7-پرداخت قبوض همگاني
4-8-مديريت حسابهاي مقصد

 

  4-1- خلاصه حساب

در اين بخش مشترى مى‌تواند مرور سريعى بر روى موجودى كليه حساب‌هاى خود داشته باشد، اطلاعات قابل ارائه براى مشترى عبارتند از:
الف: مجموع موجودى حساب‌هاى متمركز مشترى به تفكيك انواع حساب‌ها و همچنين مجموع كل حساب‌ها
ب : موجودى هريك از حساب‌هاى مشترى به تفكيك انواع حساب‌ها  4-2-موجودي حساب

مشترى سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي مى‌تواند موجودى هريك از حساب‌هاى خود را تحت عناوين " قابل دسترس، مؤثر ، جارى "مشاهده نمايد، براى اين منظور مشترى بايد حساب مورد نظر خود را از ليست حساب‌هاى متمركزى كه توسط سيستم نمايش داده ميشود انتخاب نمايد.  4-3-انتقال وجه

مشترى سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي مى‌تواند از يكى از حساب‌هاى خود (بجز حساب‌هاى سپرده بلند مدت) مبلغى را (حداكثر به ميزان موجودى حساب انتخاب شده) به حساب ديگر منتقل نمايد همچنين مشترى مى‌تواند شرح مختصرى نيز براى عمل انتقال در فرم وارد نمايد. لازم به ذكر است كه هر دو حساب بايد متمركز باشند و شرايط برداشت براى حساب اول و شرايط واريز براى حساب دوم معتبر باشد.
پس از تكميل اطلاعات مربوط به درخواست درصورت معتبر بودن اطلاعات وارد شده مشترى بايد اطلاعات فرم را مجددا" بررسى و تاييد نمايد و درصورت تاييد آن توسط مشترى عمل انتقال صورت مى‌پذيرد. پس از انجام موفقيت‌آميز تراكنش، رسيد انتقال به همراه شماره پيگيرى يا ارجاع مشاهده مى‌شود. مشترى مى‌تواند به كمك اين شماره (و يا ساير آرگومان‌هاى جستجو) تراكنش مالى مورد نظر خود را در سيستم جستجو و بازبينى و درصورت تمايل چاپ نمايد.  4-4-صورتحساب

فرمت صورتحساب ارايه شده در سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي همانند فرمت صورتحساب در سيستم متمركز و بشرح زير مى‌باشد:
الف- 30 تراكنش آخر
مشترى مى‌تواند پس از انتخاب شماره حساب دلخواه ، 30 تراكنش آخر حساب خود را با صورتحساب مشاهده نمايد.
ب- صورتحساب دوره‌اي
در اين حالت مشترى مى‌تواند با انتخاب شماره حساب صورتحساب خود را در يك محدوده مشخص (درج تاريخ ابتدا و انتها) مشاهده نمايد.  4-5-کنترل صحت تراکنش انتقال

مشترى مى‌تواند با دادن اطلاعات لازم از يك عمليات انتقال (شماره عمليات، شماره حساب بدهكار، شماره حساب بستانكار، مبلغ ، تاريخ) صرفا" وجود تراكنش توصيف شده در سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي را بررسى نمايد. اين امكان مى‌تواند براى كنترل صحت رسيد انتقال (چاپ شده، يا اطلاع شفاهي) توسط شخصى ثالث مورد استفاده قرار گيرد.  4-6-تعيين مبلغ چك

مشترى مى‌تواند با اعلام مبلغ چك از طريق سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي به بانك، از سوء استفاده‌هاي احتمالي از چك صادر شده جلوگيري نمايد.  4-7-پرداخت قبوض همگاني

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت انواع قبوض همگاني را پرداخت نمايد.  4-8-مديريت حسابهاي مقصد

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت حسابهايي كه در انتقال وجه به حساب اضافه شده مديريت نمايد.  5-عمليات جانبى

5-1- ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت
5-2- درخواست غير فعال كردن مشترى
5-3- درخواست فعال كردن مشترى

 

  5-1- ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت

ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت(Pinpad) و دستگاه‌هاى خود پرداز(ATM)و پايانه‌هاى فروش (POS) در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت.  5-2- درخواست غير فعال كردن مشترى

مشتريان سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي مى‌توانند پس از اتصال به سيستم، شناسه كاربرى خود را غير فعال نمايند.  5-3- درخواست فعال كردن مشترى

چنانچه مشتري سيستم بانکداري اينترنتي بانک دي به درخواست خودش و يا با وارد كردن سه بار رمز اشتباه، توسط سيستم غير فعال شده باشد مي‌تواند درخواست فعال شدن مجدد شناسه كاربري خود را ارسال كند تا پس از انجام مراحل قانوني شناسه كاربري وي فعال گردد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*

دیگر مطالب

تغییرات بانک ملی

تغییرات بانک ملی

امروز 26 مهر 93 هیات مدیره بانک ملی تغیراتی انجام گرفته است. طی احکامی از سوی دکتر همتی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران صبح امروز انتصاباتی به شرح ذیل انجام گرفت: ۱- آقای برات کریمی س ...
در همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور روسای موفق شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی شدند

در همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور روسای موفق شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی شدند

در همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور روسای موفق شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی شدند     چهارمین همایش سالانه روسای موفق شعب بانکهای کشور با حضور مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تعد ...
تمام اسکناس های موجود در بازار

تمام اسکناس های موجود در بازار

تمام اسکناس های موجود در بازار     درحال حاضر چند اسکناس داریم؟ مشخصات هرکدام چیست و چه نکات امنیتی دارد؟در این گزارش به  این سوالات پاسخ می دهیم. به گزارش بانکی ...
قیمت سکه

قیمت سکه

برای مشاهده قیمت های روز سکه و طلا  - قیمت ارز و .. به لینک های کنار صفحه مراجعه نمایید و یا بر روی کلمات پر رنگ زیر که لینک به صفحات مربوط است کلیک نمایید.     قیمت سکه و قیمت طلا ، ...