خدمات ویزا
تور

گاهی وقتها

10 / 10 از 1 کاربر
مرجع : بازدید : 1849
درباره همه چیز » درباره زندگی » جملک » دوشنبه 29 دی 1393 در 37 : 21
گاهی وقـــتها...دلت می‌خواهد با یکی "مهـــــــربان" باشی،دوستـــش بداری،وَ برایش چــای بریزی ...گاهی وقتـــها...دلت می‌خواهد یکی را "نگاه" کنی،او را "صدا" بزنی ،بگویی "عزیــزم"...می‌آیی قدم بزنیم؟! راستی گاهی وقتـــها...آدم چه چیزهــــــایِ ســـــــــــاده ای را ندارد!!... (فرانک نظارتی زاده)
گاهی وقتها

گاهی وقتها

گاهی وقـــتها...
دلت می‌خواهد با یکی "مهـــــــربان" باشی،
دوستـــش بداری،
وَ برایش چــای بریزی ...
گاهی وقتـــها...
دلت می‌خواهد یکی را "نگاه" کنی،
او را "صدا" بزنی ،
بگویی "عزیــزم"...
می‌آیی قدم بزنیم؟!

راستی گاهی وقتـــها...
آدم چه چیزهــــــایِ ســـــــــــاده ای را ندارد!!...

(فرانک نظارتی زاده)

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*

دیگر مطالب

غرق شدن

غرق شدن

↶غـــــرق شــــدن تـــــــاوان لـحظـــــہ  اے بـــــــود کــــہ بـــےگـــــــدار بــــہ آب زدم↷  
گاهی وقتها

گاهی وقتها

گاهی وقـــتها...دلت می‌خواهد با یکی "مهـــــــربان" باشی،دوستـــش بداری،وَ برایش چــای بریزی ...گاهی وقتـــها...دلت می‌خواهد یکی را "نگاه" کنی،او را "صدا" بزنی ،بگویی "عزیــزم"...می‌آیی ...
برای تویی که تاکنون ندیدمت

برای تویی که تاکنون ندیدمت

از همه ی دنیــا ،گذشتـــه ای دارم ، حـــالی و آینـــده ای ... "گذشتــه" ی مــن ،پــر از آدمهــای اشتبــاهیستکه فقط اجــازه دادم در "خـــاطرم" باقی بمانند ، نه در "زنــدگیـــم" !!... "حــال" مــن ، ...
دوستت دارم

دوستت دارم

« دوستت دارم »و اینجهانی ترین شعری ست که گفته ام شاعرنیستم اگراین را که برای تو نوشته امدهان به دهانمیان بوسه های عاشقانه نچرخد منیره حسینی