خدمات ویزا
تور

برای تویی که تاکنون ندیدمت

10 / 10 از 2 کاربر
مرجع : بازدید : 1868
درباره همه چیز » درباره زندگی » جملک » پنجشنبه 20 آذر 1393 در 59 : 19
از همه ی دنیــا ،گذشتـــه ای دارم ، حـــالی و آینـــده ای ... "گذشتــه" ی مــن ،پــر از آدمهــای اشتبــاهیستکه فقط اجــازه دادم در "خـــاطرم" باقی بمانند ، نه در "زنــدگیـــم" !!... "حــال" مــن ،پر از روزمرگیهــای یکنواختی استکه نه در "خــاطرم" میمانند و نه در "زنــدگیــم !!... "آینــــــــده ای" مــانــده ،که به تــــو تقـــدیمــش میکنم !!... بیـــا و همـــه ی زندگــی من بـــاش ،عــــزیـــ ...
برای تویی که تاکنون ندیدمت

برای تویی که تاکنون ندیدمت

از همه ی دنیــا ،
گذشتـــه ای دارم ، حـــالی و آینـــده ای ...

"گذشتــه" ی مــن ،
پــر از آدمهــای اشتبــاهیست
که فقط اجــازه دادم در "خـــاطرم" باقی بمانند ، نه در "زنــدگیـــم" !!...

"حــال" مــن ،
پر از روزمرگیهــای یکنواختی است
که نه در "خــاطرم" میمانند و نه در "زنــدگیــم !!...

"آینــــــــده ای" مــانــده ،
که به تــــو تقـــدیمــش میکنم !!...

بیـــا و همـــه ی زندگــی من بـــاش ،
عــــزیـــز خاطـــره های ابـــــدی من ...


(فرانک نظارتی زاده ـ برای تویی که تاکنون ندیدمت)

:
0 0
خیللللللللی می خوامش
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*

دیگر مطالب

غرق شدن

غرق شدن

↶غـــــرق شــــدن تـــــــاوان لـحظـــــہ  اے بـــــــود کــــہ بـــےگـــــــدار بــــہ آب زدم↷  
گاهی وقتها

گاهی وقتها

گاهی وقـــتها...دلت می‌خواهد با یکی "مهـــــــربان" باشی،دوستـــش بداری،وَ برایش چــای بریزی ...گاهی وقتـــها...دلت می‌خواهد یکی را "نگاه" کنی،او را "صدا" بزنی ،بگویی "عزیــزم"...می‌آیی ...
برای تویی که تاکنون ندیدمت

برای تویی که تاکنون ندیدمت

از همه ی دنیــا ،گذشتـــه ای دارم ، حـــالی و آینـــده ای ... "گذشتــه" ی مــن ،پــر از آدمهــای اشتبــاهیستکه فقط اجــازه دادم در "خـــاطرم" باقی بمانند ، نه در "زنــدگیـــم" !!... "حــال" مــن ، ...
دوستت دارم

دوستت دارم

« دوستت دارم »و اینجهانی ترین شعری ست که گفته ام شاعرنیستم اگراین را که برای تو نوشته امدهان به دهانمیان بوسه های عاشقانه نچرخد منیره حسینی